Våra tjänster

Enkel, korrekt och komplett process enligt Penningtvättslagen

Due Compliance tar hand om hela ert företags Client Intake process i ett enkelt, heltäckande och sammanhållet processflöde. Vi täcker alla nödvändiga moment utifrån ett Compliance-perspektiv som säkrar ert företags regelefterlevnad. Läs mer om respektive tjänst nedan.

Våra verktyg kan antingen användas helt fristående eller enkelt integreras med ert eget affärssystem via moderna och enkla APIer.

Due Compliance är sömlöst kopplade till de externa källor som krävs för hela er Intakeprocess.

Uppgifter om nordiska bolag hämtar vi från specifika nationella källor i respektive land. Avseende uppgifter från övriga världens länder har vi tillsammans med våra samarbetspartners, t ex Creditsafe och Dow Jones, integrerat deras världstäckande databaser och du får tillgång till bland annat följande uppgifter om 360 miljoner bolag från hela världen: Grundläggande bolagsinformation, Koncern- och ägarstrukturer, Verkliga huvudman, Alternativa huvudmän, Sanktionslistor, Högriskländer, PEP, Corruption Perceptions Index (CPI) mm.

Vi kan även hjälpa dig med att upprätta Allmän riskbedömning samt Penningtvättsrutin i enlighet med kraven i Penningtvättslagen.

Vi samarbetar med flera branschorganisationer och erbjuder förmånliga rabatter till medlemmar i bland andra FAR, Srf konsulterna, SFR och SBF.


Symbol

Due PTL

Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC/kundkännedom) och riskbedömningar av klienter och uppdrag i ett enkelt och digitalt flöde om 8 enkla steg. Allt i enlighet med kraven i Penningtvättslagen.

Due PTL är integrerat med alla nödvändiga externa källor från hela världen och man hämtar sömlöst t ex Bolagsinformation, Verklig huvudman/Alternativ verklig huvudman och söker i internationella sanktionslistor, lista över högriskländer, Corruption Perceptions Index (CPI) och PEP-register.
 
Verktyget innehåller även smidiga funktioner för att t ex identifiera kunderna via Bank ID och att digitalt signera t ex uppdragsavtal med hjälp av BankID. Allt ingår i den fasta årsavgiften. 

Vi kan även hjälpa dig med att upprätta Allmän riskbedömning samt Penningtvättsrutin i enlighet med kraven i Penningtvättslagen.

Du får även grundläggande information om respektive bolag, t.ex. namn, organisationsnummer, adress, land, firmateckning, verksamhetsbeskrivning, finansiell information, SNI- koder, ägarförhållanden, nyckelpersoner, revisor och styrelse och koncern- och ägarstrukturer.

Uppgifter om skandinaviska bolag hämtar vi från specifika nationella källor i respektive land. Avseende uppgifter från övriga världen har vi tillsammans med våra samarbetspartners Dow Jones och Creditsafe integrerat deras världstäckande databaser i Due PTL och du får tillgång till uppgifter om cirka 360 miljoner bolag från hela världen.

I regel tar en Penningtvättskontroll (inkl. KYC) och Riskbedömning inte mer än några minuter, mer komplexa kontroller kan förstås ta längre tid.

Hela processen dokumenteras i en PTL-rapport som enkelt sparas ner i respektive kunds mapp.

Olika branscher har olika behov och legala skyldigheter enligt Penningtvättslagen. Därför finns Due PTL i flera skräddarsydda versioner för bland annat Advokater, Juristbyråer, Revisorer, Redovisningskonsulter och Fastighetsmäklare.


Due Monitor

Due Monitor uppdaterar och screenar automatiskt era nordiska kunder avseende följande heltäckande uppgifter:

  • Verklig huvudman/Alternativ verklig huvudman
  • Sanktionslistor
  • PEP-register

När en förändring sker får du en alert och kan enkelt göra en ny penningtvättskontroll, KYC eller riskbedömning av din kund och uppdrag.

Due Monitor kan användas som en integrerad funktion i Due PTL och/eller som helt fristående enskild tjänst. Genom våra moderna och stabila APIer kan Due Monitor även enkelt integreras till t ex ert affärs-, ERP- eller CRM-system.

Symbol


Due Training

Vilka skyldigheter har du, din byrå och dess medarbetare enligt Penningtvättslagen? Hur fullgör ni dessa på enklaste och bästa sätt? Vi erbjuder specifika e-kurser för Advokater/Jurister respektive Revisorer/Redovisningskonsulter.

Due Training ››

Due Conflict

Due Conflict ger användaren ett heltäckande och enkelt verktyg för jävs- och konfliktkontroller.

Sökning sker med Due Conflicts unika funktionalitet i ert eget företags kunddatabas som integreras med Due Conflict och du söker där enkelt bland era klienter och motparter. Klient och motpartsbolagens uppgifter stäms av och verifieras mot korrekta registrerade uppgifter i bolagsregistret. 

Interna avstämningar mellan t ex assistenter och delägare görs snabbt och enkelt med systemets unika funktioner och dokumenteras i systemet.

Hela processen dokumenteras i en jävs-/konfliktrapport som enkelt sparas ner i ert ärendehanteringssystem och informationen kan flödas över till ert affärssystem och dokumenthanteringssystem.

Symbol


Due API

Med våra moderna och stabila APIer kan vi enkelt integrera alla våra tjänster till ert affärs-, ERP- eller CRM-system. Exempel på system som integrerat till oss är Microsoft Dynamics Business Central, Salesforce, CSI Helsinki, Saturnus Advokatsystem, Legalsense, Deltek/Maconomy m. fl.