Talita

När vi grundade Due Compliance gjorde vi det inte bara för att vi ville bidra till att hindra penningtvätt utan vi tänkte också att vi skulle ha ett relevant och till vår verksamhet konkret kopplat CSR-arbete. 

Vi beslutade att från dag 1 skänka 1% av vår omsättning till en relevant och lovvärd organisation/intiativ. Valet föll ganska snart på Talita.

Talita arbetar med målet att kvinnor som utnyttjas i sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv. Deras förebyggande arbete syftar till att motverka att unga tjejer hamnar i prostitution och pornografi. Deras uppsökande arbete handlar om att söka upp kvinnor på de arenor där prostitution pågår och erbjuda stöd.

Deras rehabiliterande arbete gör det möjligt för kvinnor att lämna sexhandeln och bli fullt ut integrerade i samhället.
 
De lyckas väldigt väl med detta.

Talita