Vi är experter på penningtvätt

Vi vill göra vad vi kan för att hindra brott. Det gör vi genom att underlätta för dig och ditt bolag att följa Penningtvättslagstiftningen.

 

EU och de nationella myndigheterna har ökat kraften för att hindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför har penningtvätts- och terrorismlagstiftningen blivit tuffare och de legala skyldigheterna för verksamhetsutövarna har blivit fler och mer omfattande. Sanktioner och straff för att inte följa de allt hårdare regelverken är numera ansenliga varför ingen verksamhetsutövare kan nonchalera riskerna. Ytterligare regleringar och kraftinsatser är på gång och kraven kommer inte att minska.

 

Utifrån vår bakgrund från advokat-, revisions- och informationsbranscherna har vi lyckats skapa ett unikt, heltäckande och samtidigt enkelt verktyg för att underlätta våra kunders regelefterlevnad.

 

Vi är stolta över att ha gjort det enkelt att följa Penningtvättslagen!

Heltäckande verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar

Petter Flink

VD och försäljningsansvarig


+46 72 733 47 55
LinkedIn ››

Jurist som har arbetat i olika administrativa chefsroller på tre av Sveriges ledande advokatbyråer under 17 år. Han har bland annat varit COO, CIO, och Head of Knowledge men de mest relevanta meriterna för sitt bidrag till Due är att han varit Compliance Officer på två av byråerna. Han har där lett arbetet med att skapa policys, rutiner och interna system för bland annat jävs-, Intake- och penningtvättskontroller.

Petter Flink

Milan Vujic

CTO och implementeringsansvarig


+46 72 382 01 99
LinkedIn ››

IT-Advisor som har arbetat med IT i 20 år och har bland annat varit CIO inom advokat- och revisionsbranschen de senaste 8 åren. Under åren har han drivit flera implementeringsprojekt och därigenom erhållit en stor kunskap kring hur system kan integreras och effektiviseras för att uppfylla kraven på regelefterlevnad. En av hans stora styrkor är förståelsen av byråns affärsidé och vad IT kan göra för att på bästa sätt stödja denna.

Milan Vujic