📢 Vilka uppdrag på en begravnings-/juristbyrå omfattas av Penningtvättslagen?

De flesta känner till att begravnings- och juristbyråer omfattas av Penningtvättslagen (PTL) i samma utsträckning som advokater. Dock inbegrips inte alla typer av uppdrag utan dessa listas i 1:4 PTL.


En listning som kan förefalla enkel och vid en första anblick tyckas utesluta t ex familjerättslig rådgivning. Riktigt så enkelt är det dock tyvärr ej vilket bland annat den senaste praxisen från Länsstyrelsen visat.

Väldigt generellt beskrivet kan t ex följande typer av uppdrag på en begravnings-/juristbyrå anses falla in under PTL och därför kräva kontroller i enlighet med densamma.

🔔 Arvskifte
🔔 Förvaltning av dödsbo
🔔 Bodelning
🔔 Upprättande av köpe- och överlåtelsehandlingar fastighet/bostadsrätt
🔔 Gåvor

Due PTL Advokat rekommenderas som digital lösning i Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBF) vägledning.

Jessica Holm från oss kommer delta på SBF kongress i Växjö 20-23 april så vi ses kanske där? Välkomna förbi vår monter. Länk ››

Happy DuEaster!