SBF och Due Compliance fördjupar samarbetet mot penningtvätt

SBF och Due Compliance fördjupar sitt samarbete

Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, arbetar aktivt för att motverka penningtvätt. Som ett led i detta arbete har SBF nu ingått ett ramavtal med den heltäckande tjänsten Due PTL Advokat från Due Compliance AB. Enligt ramavtalet erhåller SBF:s medlemmar rabatt på en skräddarsydd version särskilt framtagen för de Auktoriserade Begravnings- och Juridikbyråerna.
 
”Vi tillhandahåller en bred palett tjänster och service för våra byråer. Due Compliance’s lösning med ett enkelt och heltäckande digitalt verktyg löser våra byråers hela behov och gör att de på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt kan fullgöra sina skyldigheter enligt Penningtvättslagen”, säger Ulf Lernéus, Förbundsdirektör på SBF.
 
I Due PTL Advokat gör man sina penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar av kunder och uppdrag i 8 enkla steg. Verktyget är integrerat med alla nödvändiga externa källor kring privatpersoner och bolag från hela världen. Verktyget har enkla och smidiga funktioner för identifiering av kunder och företrädare och digital signering av t ex avtal med BankID. Man hämtar sömlöst t ex bolagsinfo, uppgift om huvudman, söker mot sanktionslistor och PEP-register etc. Allt samlas och dokumenteras tydligt och överskådligt i en PTL-rapport.
 
”Vi ser ett stort värde i att alla handgrepp görs på ett och samma ställe och att våra byråer inte själva behöver ansvara för att uppdatera rutiner och system då lagstiftning eller praxis ändras, det sköter leverantören vilket gör att handläggarna kan effektivisera sin administration till förmån för sina kunder”, fortsätter Ulf Lernéus.
 
”Vi på Due Compliance är stolta över att införa vårt verktyg hos SBF:s byråer och vi har i skrivande stund fullt upp med att införa vårt verktyg hos flera begravningsbyråer och andra rådgivare som t ex advokater, juristbyråer, revisorer och redovisningskonsulter”, säger Petter Flink, VD på Due Compliance.

📢 Det känns fantastiskt att avsluta en intensiv utvecklingsvår med att i dag lansera v. 1.7 av Due PTL