📢 Moderna Scandinavian Trust inför nu Due Compliance’s heltäckande verktyg Due PTL

Moderna Scandinavian Trust inför nu Due Compliance’s heltäckande verktyg Due PTL för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar.


”Vi tillhandahåller helhetslösningar inom Corporate Management Services vilket innebär en bred palett av tjänster och vi ser att Due Compliance’s lösning med ett enkelt och heltäckande digitalt verktyg löser hela vårt behov och gör att vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt kan fullgöra våra skyldigheter enligt Penningtvättslagen”, säger Anna Spennare, CEO på Scandinavian Trust.

”Vi ser ett stort värde i att alla handgrepp görs på ett och samma ställe och att vi ej själva behöver uppdatera rutiner och system då lagstiftning eller praxis ändras, det sköter leverantören vilket gör att vi kan minimera vår administration”, fortsätter Anna Spennare.

”Vi på Due Compliance är stolta över att införa vårt verktyg på moderna och nytänkande Scandinavian Trust. Corporate Management Services är en ny bransch för oss och ser att den passar in fint bland våra andra kundgrupper som t ex Advokater, Revisorer, Redovisningskonsulter, Finansiella rådgivare, Fastighets- och Företagsmäklare”, säger Petter Flink, VD för Due Compliance.

Srf dagen med 770 deltagare