Hur rädd ska man vara för Fastighetsmäklarinpektionens kommande tillsyn?

Det reder Mäklarvärldens expert, tillika vår VD, Petter Flink ut i sin expertkrönika i Mäklarvärlden. Läs hela krönikan här

FMI lämnade i februari
sin rapport ”Kartläggning av mäklarföretags arbete mot penningtvätt” efter sin tematiska tillsyn av ett antal mäklarbyråer. De fann tyvärr rätt grava brister avseende byråernas fullgörande av sina skyldigheter enligt Penningtvättslagen och meddelade att de nu skulle dra igång sin tillsyn mer konkret.

Vi kommer att öka vår tillsyn och använda sanktionsavgifter för att utveckla god sed på området, sade David Johansson, operativ chef på FMI, som kommentar till rapporten.

Crash Course Hvitvasking